okno dachowe

Jak dobrać rozmiar okna dachowego? Gdzie montować?

Niezwykle istotną kwestią jest odpowiedni dobór oraz montaż okien na poddaszu. Przede wszystkim musimy pamiętać, żeby oprócz prawidłowego oświetlenia zapewnić sobie komfort użytkowania okien (zamykania i otwierania). Na jakiej wysokości najlepiej zamontować okna dachowe?

Odpowiednio rozmieszczone w dachu i prawidłowo zamontowane okna połaciowe będą dobrze spełniały swoją funkcję.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi nam, że:

  • na kondygnacjach w budynku położonych poniżej 25 m nad terenem – odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m. Wyjątkiem są: przyziemia, wysoki parter oraz ścianki podokienne na tarasie lub galerii – one nie podlegają ograniczeniu.
  • Na kondygnacjach w budynku położonych powyżej 25 m nad terenem – odległość między górna krawędzią podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 1,1 m. Wyjątkiem są okna wychodzące na taras, galerię lub loggię.

Wyżej wymieniona wysokość położenia podokiennika może być pomniejszona, ale pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości. Możemy też zastosować w tej części okno skrzydłowe nie otwierane oraz szkła o podwyższonej wytrzymałości.

Pamiętajmy, że im wyżej zamontowane od podłogi okno, tym lepsze doświetlenie pomieszczenia.

Zgodnie z normą DIN5034-1:

  • górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna (lub okien) powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą.

Skuteczna wentylacja pomieszczeń jest trudna, dlatego warto zamontować okna wyposażone w specjalne nawiewniki.

Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 343/96 radzi:

  • nawiewniki należy instalować na wysokości nie niższej niż 200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej krawędzi nawiewnika.

Na jakiej wysokości najlepiej montować okna?

Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem, które jest zgodne z wcześniej wymienionymi przepisami oraz przyniesie największe korzyści użytkownikom jest montaż okien na wysokości 1,1 – 1,4 m nad poziomem podłogi.

Wysokość ta pozwoli nam wyglądać przez okno zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Dzięki zachowanej odległości będziemy mogli zamontować pod oknem grzejnik.

Najczęściej montujemy grzejniki pod oknem, i bez różnicy czy jest to okno połaciowe czy ścienne. Jeżeli pod oknem znajduje się parapet, niezłym rozwiązaniem są w nim otwory, które umożliwiają prawidłowy ruch powietrza.

W sytuacji, gdy okno jest wyposażone w nawiewnik okienny bądź posiada klapę wentylacyjną, para wodna może skraplać się nie tylko na szybie, ale także wokół tych właśnie elementów. Aby tego uniknąć należy zamontować pod oknem grzejnik oraz prawidłowo zabudować wnękę okienną.

Prawidłowe wykończenie wnęki okiennej

Prawidłowe wykończenie wnęki okiennej na poddaszu musi być wykonane tak, aby górny element był skonstruowany poziomo (względem podłogi), a dolny pionowo. Dzięki temu zostaje wykorzystane najlepiej światło, które wpada do wnętrza, a także zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie szyby zostaje zniwelowane poprzez właściwą cyrkulację ciepłego powietrza.

okno na dach duze

Wspomniane już wyżej warunki techniczne mówią nam także o tym, jaka powierzchnia okien powinna doświetlać poddasze. Określają one, że prawidłowe doświetlenie pomieszczeń za pomocą światła naturalnego wyznacza się stosunkiem powierzchni okna liczonym w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. Wygląda to następująco:

  • w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8,
  • w innych pomieszczeniach, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12.

Według architektów, najlepszym rozwiązaniem w przypadku pomieszczeń mieszkalnych jest, aby powierzchnia okna odpowiadała 10% powierzchni podłogi.

Pamiętajmy jednak, że jedno okno o takiej właśnie powierzchni podłogi, doświetli pomieszczenie słabiej, niż dwa okna o mniejszej powierzchni. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż czterech okien dachowych, usytuowanych po dwa na przeciwległych połaciach – oświetlona w ten sposób powierzchnia będzie największa.

Na rynku dostępne są okna dachowe o różnych długościach i szerokościach. Szerokość okna, która powinna uwzględniać odległość między krokwiami, może zostać zmieniona poprzez np. wykonanie nadbicia krokwi. Natomiast wysokość okna dachowego zależy od kąta nachylenia dachu – im kąt mniejszy, tym dłuższe okno. I na odwrót – stromy dach to krótsze okno. Dzięki temu okna dachowe nie tylko zapewniają odpowiednią ilość światła, ale pozwalają wyglądać przez okna zarówno z pozycji siedzącej, jak i stojącej.

Post Author: Roletowo.pl

Dodaj komentarz